Collaborative robots zijn trending in de industriele automatisering. ROBEX levert en integreert diverse merken waaronder Universal Robots, Techman alsook FANUC CR series. Dit gaande van payloads vanaf 3kg tot en met 35kg.

Het zijn robots die op een veilige manier kunnen samenwerken met mensen. Je moet hierbij heel specifiek gaan denken aan toepassingen waarbij de robot als het ware de collega en hulp van de operator is. Typische voorbeelden zijn deze waar de robot vaak ergonomisch zware lasten overneemt van de mens maar waarbij de operator alsnog inspectietaken of fijngevoelige handelingen uitvoert op de producten.

Ook handelingen die ergonomisch ongunstig zijn (bukken of op hoogte) zijn kunnen prima door de cobot worden uitgevoerd.

Een collaborative robot heeft uiteraard ook geen hekwerk nodig om deze in te zetten. Dat betekent dat er soms efficienter kan omgesprongen worden met het schaarse vloeroppervlak en deze zeker ook een voordeel bieden daar waar machines soms bereikbaar en toegankelijk dienen te blijven. Hier is de inzet van klassieke robots vaak niet de preferentiele keuze omdat het veiligheidshekwerk de doorgang belemmert.

Toch vraagt de inzet van cobots wel een aparte benadering. Zo dient het ontwerp van de grijper doordacht te zijn en dient deze ook vrij van hoge klemkrachten en scherpe kanten te zijn. Het toepassen van de geldende ISO normen op vlak van safety is dan ook een belangrijk gegeven in deze toepassingen. 

Verder is de werksnelheid van een collaborative robot significant lager dan zijn industriele tegenhanger. Het toevoegen van eventuele safety devices kan de snelheid in sommige gevallen verhogen. Dit zijn belangrijke gegevens die uiteraard meespelen in de output van de installatie.

We maken graag de analyse van uw toepassing en stellen de gepaste oplossing voor.

TECHMAN SCREWDRIVER APPLICATION

FANUC COBOT IN PACKAGING TOEPASSING