Alles begint met een goed en open gesprek. Vanaf de aanvang stellen wij met u het vraagstuk in kaart. Vanuit onze ervaring in de automatisering kunnen wij terug vallen op een solide expertise van vele jaren en honderden projecten. Wij bespreken met u wat haalbaar is én geven ook de grenzen aan de van de gekozen technologie.

In deze fase hechten wij ook veel belang aan uw ervaringen met het product. U kent als geen ander uw proces en heeft doorheen de tijd ook gezien welke zaken werken en welke niet.

Wanneer we deze informatie gaan samenbrengen komen we tot een bepaald concept waarin ieder zich kan vinden. In de consultatiefase van het project geven wij zo goed als mogelijk een inschatting van de budgetten of investeringen waar u tegen aankijkt. Dit is zonder meer de belangrijkste paramater in uw project die bepaalt of het idee economisch haalbaar en te verantwoorden is.

In vele gevallen wordt uw project opgedeeld in enkele deeltoepassingen of kernproblemen die van vitaal belang zijn voor het slagen van een project. Deze problemen worden stap-voor-stap in detail bekeken en geanalyseerd.

Niet zelden moet er voor bepaalde vraagstukken nader onderzoek gedaan worden in de vorm van testen, prototype en/of voorstudies om zo een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de praktische uitwerking van de bedachte concepten.

ROBEX bewaakt te allen tijde dat deze processen correct, pragmatisch en met zin voor realisme worden uitgevoerd. Zowel wij als de klant moeten overtuigd zijn van de haalbaarheid van de oplossing alvorens we concrete engagementen aangaan ten opzichte van elkaar.