Je kan bij ROBEX terecht voor een stapsgewijze aanpak van uw project. Wij houden van een pragmatische aanpak met zin voor realisme. Uw vraag wordt afgetoetst aan de technische haalbaarheid en ook de return-on-investment moet goed zitten.

Wanneer alle indicatoren gunstig zijn starten wij met de gedetailleerde uitwerking van uw project. Dit omvat zowel 2D als 3D CAD ontwerp en het uitvoeren van haalbaarheid- en cyclustijdstudies, alsook offline programmering van uw toepassing. Maakdelen worden uitbesteedt en ingekocht.

In onze workshop in Saintes starten wij met de feitelijk samenbouw van uw project. Hierbij wordt rekening gehouden met alle nodige veiligheidsvoorzieningen volgens CE richtlijnen. De installatie wordt geprogrammeerd, bekabeld en getest op de afgesproken performance.

Een factory acceptance test is het sluitstuk van uw project alvorens wij definitief overgaan tot het verhuizen van de machine naar de productie site.

Wij zorgen achteraf ook voor de nodige nazorg en service die een productiemachine waardig zijn.